Novinky

17. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha a XVIII. SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 2015

8. - 11. marca 2015

Kongresová sála UPJŠ LF, SNP 1 Košice

Pozvánka Otologický deň
Pozvánka Bienále

Ponuka štipendia na fellowship z Head and Neck:

Európska ORL HNS ponúka členským spoločnostiam štipendium vo výške 35.000€ na fellowship z Head and Neck onkológie. Štipendium je určené mladému otorinolaryngológovi so záujmom o akademickú kariéru. V priložených materiáloch nájdete podmienky. Asi najvážnejšou podmienkou je absolvovanie Európskej špecializačnej skúšky alebo prihlásenie sa na túto skúšku do Prahy (písomná časť) a Viedne (ústna časť). Termín na prihlášky na štipendium je do 16. februára 2015.

fellowship oznam
kontakty

ORL-HNS Prague 2015: Pozor, Blížia se dôležité termíny

20. 1. 2015 Termín pro zaslání abstrakt (volná sdělení a postery)
31.1.2015 Termín pro standardní registraci
24. 5. 2015 Termín pro pozdní registraci
7. až 11. 6. 2015 (neděle až čtvrtek) Termín konání kongresu

Slovensko - pozvaná krajina na výrocný kongres Americkej akadémie ORL a chirurgie hlavy a krku v roku 2015

Dallas, Texas, September 27-30, 2015

Toto pozvanie znamená zlavu 100USD pri registrácii a oficiálne privítanie clenov SSO na uvítacom ceremoniále kongresu AA ORL HNS.

Oficiálne pozvanie

Predám


ORL ambulanciu (s.r.o.) v zdravotnom stredisku Medicentrum , Bratislava-Petržalka.

tel.: 0905 269096, alebo 0905 654838

ORL klinika FNsP v Nových Zámkoch príjme 1 lekára


Požiadavky:
  • vysokoškolské vzdelanie – lekárska fakulta
  • špecializácia resp. zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom odbore
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • registrácia v lekárskej komore

Výhody poskytnuté zamestnávateľom:
  • výhodné platové podmienky
  • možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov
  • možnosť bývania v jednoizbových bytoch
  • možnosť stravovania v závodnej jedálni
  • príspevky zo sociálneho fondu v rámci starostlivosti o zamestnancov
Pre viac informácií kontaktujte kurinec(zavinac)nspnz(bodka)sk.

3. Kongres Európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 6. Česko-Slovenský ORL kongres

Praha, 7. - 11. júna 2015

www.europeanORL-HNSprague2015.com

Grant pre aktívnu účasť

Grant pre aktívnu účasť na Kongrese Nemeckej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku 13. - 16. mája 2015 v Berlíne pre mladých otorinolaryngológov do 45 rokov.

Žiadosť možno stiahnuť na stránke www.hno.org/en.

Detaily.

61. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Nitra, 10. - 12. septembra 2014

Zodpovedný organizátor: Prim. MUDr. František Kurinec
Témy: onkológia - nádory hlavy a krku, kazuistiky z ambulantnej praxe, varia

Prvá informácia a prihláška Program

Sústavné vzdelávanie lekárov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia organizačných zložiek SLS,
vrátane kolektívnych a pridružených členov SLS,

zasielame Vám tlačovú správu ministerky zdravotníctva SR, JUDr. Zuzany Zvolenskej, ktorá sa týka upozornenia na niektoré rozporné ustanovenia Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní lekárov.

Zároveň pripájame aktuálnu vnútornú smernicu pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vzhľadom na závažnosť problematiky Vám ponúkame možnosť osobných konzultácií pri stretnutiach, či už na Sekretariáte SLS, alebo na inom, vopred dohodnutom mieste. Budeme radi, ak našu ponuku využijete.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a aj v mene prezidenta SLS si Vás dovoľujeme srdečne pozdraviť a popriať pokojné a radostné Veľkonočné sviatky.

Slovenská lekárska spoločnosť

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.

Stanovy SSO a členské za rok 2014

Stanovy SSO k Máju 2013

Členské 2014
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologiaAnotácia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení. (Kniha je v slovenskom jazyku.)

Knihu možno zakúpiť online.