Novinky

Svetový den počutia

Utorok, 3. marca 2020

Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku 2020

24.- 25.01.2020
Hotel Jánošík
Liptovský Mikuláš
prihlásenie do 15.dec.2019na webe.
The German ENT-Society offers a travel grant for the ENT-Congress in 2020, which will be held in Berlin from 20th until 23th May 2020.
President is Prof. Dr. med. Andreas Dietz. Integrated in the congress is the “International Forum” (21st – 22nd May 2020) with presentations in English.
The support amounts to 500 EUR and can be used for travelling and accommodation. The congress fee will be waived additionally.
The grant aims at young ENT colleagues or scientists (age max. 45 years) from countries with limited resources to support visits abroad.

Necessary steps for your application:
1. Submit your Abstract online via: www.hno.org/en
2. Please complete and sign the application form (next page)
3. Send: - The completed form - Your Curriculum Vitae - Your publications list
 via Email to: kongress@hno.org to the German ENT Society

The number of grants is limited and decisions will be made by a committee, based on various criteria. The grant will be awarded during the conference.
Deadline for the complete application: 31st October 2019

Travelling Grant 2020

Správa z 5. kongresu Konfederácie európskej ORL a chirurgie hlavy a krku

5. evropský ORL kongres - 5th Congres of European ORL-HNS 29.6.-3.7.2019
Brusel
Ve dnech 29.6.-3.7.2019 se v Bruselu uskutečnil 5. kongres evropské otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5th Congress of European ORL-HNS). Kongres pořádala Confederation of European ORL-Head and Neck Surgery (CEORLHNS), prezidentem akce byl Marc Remacle (nyní pracující v Lucembursku), předsedkyní vědeckého výboru byla Elisabeth Sjögren z Nizozemí.

V kongresovém centru Square v centru Bruselu se sešlo téměř 3 000 odborníků z přibližně 80 zemí nejen Evropy, ale i světa. Účastníků z České republiky bylo 21 (z nich 10 bylo pozvanými řečníky), ze Slovenska 7 účastníků, ze kterých bylo 5 pozvaných přednášejících. Odborný program pokrývající celou šíři oboru byl rozdělen tématicky do skupin: otologie/neurootologie, hlava a krk, rinologie, laryngologie, dětská ORL problematika, spánková medicína, plastická chirurgie obličeje, baze lební, foniatrie, slinné žlázy, obecná ORL a zcela nově základní ORL, věnovaná edukativně zaměřeným přednáškám pro lékaře v přípravě na specializační zkoušku. Tato část programu se setkala zvlášť pozitivním ohlasem. Program probíhal v 15 paralelních sekcích, rozdělen byl na keynote přednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná ústní sdělení a e-posterové sdělení.

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology).

Prostor výstavy zaplnilo 47 vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu.

Během valného shromáždění CEORLHNS bylo rozhodnuto o pořádání následující evropských ORL kongresů: 2021 v Miláně (Piero Nicolai) a 2023 v Dublinu (John Russell). Zvoleni byli i noví členové Výboru CEORLHNS: President-Elect Per Caye-Thomasen (Dánsko), General Secretary-Elect Elisabeth Sjögren (Nizozemí), Treasurer-Elect Tomislav Baudoin (Chorvatsko). V aktivní funkci pro roky 2019-2021 na pozici prezidenta CEORLHNS bude působit Cem Meco (Turecko), generálním sekretářem bude Jan Plzák a pokladníkem Miroslav Tedla.

Velmi potěšitelnou zpětnou vazbou od účastníků a zástupců firem, ale i členů výboru CEORLHNS, bylo srovnání s 3. kongresem Evropské ORL a chirurgie hlav a krku z roku 2015 v Praze (prezident kongresu Jan Betka). Pražský kongres je trvale vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do průběhu a organizace akce po odborné i společenské stránce a bruselský kongres se mu zejména odborným programem velmi přiblížil.


Jan Plzák
Miroslav Tedla

Časopis Acta Otolaryngologica

má svoju internetovú verziu Acta Otolaryngologica case reports, ktorá prináša zaujímavé otoírinolaryngologické kazuistiky. Link

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe

- vývoj a súčasná situácia v článku na www.sso.sk

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporucenie pediatra bude vyšetrenie robit ORL lekár. Rocne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byt uzrozumené aj poistovne a súhlasit s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning