Novinky

V pondelok 5. mája 2014 zomrel vo veku nedožitých 85-tich narodenín

Doc. MUDr. Bernard Kuniak, CSc., Čestný člen SSO

bývalý asistent, docent, neskôr primár I. ORL kliniky LFUK a UN Bratislava na Zochovej 12.
Pohreb docenta Kuniaka bude v piatok 9.5.2014 o 11.30 na cintoríne v Slávičom údolí

Česť jeho pamiatke
Nekrológ

Sústavné vzdelávanie lekárov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia organizačných zložiek SLS,
vrátane kolektívnych a pridružených členov SLS,

zasielame Vám tlačovú správu ministerky zdravotníctva SR, JUDr. Zuzany Zvolenskej, ktorá sa týka upozornenia na niektoré rozporné ustanovenia Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní lekárov.

Zároveň pripájame aktuálnu vnútornú smernicu pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vzhľadom na závažnosť problematiky Vám ponúkame možnosť osobných konzultácií pri stretnutiach, či už na Sekretariáte SLS, alebo na inom, vopred dohodnutom mieste. Budeme radi, ak našu ponuku využijete.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a aj v mene prezidenta SLS si Vás dovoľujeme srdečne pozdraviť a popriať pokojné a radostné Veľkonočné sviatky.

Slovenská lekárska spoločnosť
MUDr. Ziad Al Hamwi požiadal o uverejnenie nasledovného oznamu na stránkach SSO:

Odstúpim neštátnu ORL ambulanciu v Šamoríne.
elhamwi.alena(at)gmail.com

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Bienále disekcie spánkovej kosti 2014
Otologický deň 2014

9. - 12. 3. 2014
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11
Bienále
Otologický deň

Operačný program 10.3.2014
Prednášky 11.3.2014

XVI. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku

9.-12. Apríl 2014, Ružomberok

Pozvánka
Registračný formulár

Voľby do Výboru SSO 2014

Milé kolegyne, milí kolegovia,

V týchto dňoch obdržíte poštou list s volebným lístkom a inštrukciou, ako postupovať pri voľbe kandidátov do Výboru SSO.

Kandidátska listina je k dispozícii aj v tomto ozname. Tento oznam má slúžiť na opravné odoslanie volebného lístka. Ak by niektorá kolegyňa alebo kolega neobdržali danú poštu pre chybnú poštovú adresu, môžu sa na sekretariát SSO obrátiť e-mailom, aby sme im volebný lístok poslali na korigovanú adresu.

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.

61. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Nitra, 10. - 12. septembra 2014

Zodpovedný organizátor: Prim. MUDr. František Kurinec
Témy: onkológia - nádory hlavy a krku, kazuistiky z ambulantnej praxe, varia

Prvá informácia a prihláška

Stanovy SSO a členské za rok 2014

Stanovy SSO k Máju 2013

Členské 2014
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologiaAnotácia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení. (Kniha je v slovenskom jazyku.)

Knihu možno zakúpiť online.