Novinky

Pozvánka na Zhromaždenie členov SSO, ktoré sa uskutoční v Martine dňa 7. 9. 2017 (štvrtok).

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia
Zaujemci o postgraduálne vzdelávanie v ORL rezervujte si dátum

Akadémia ORL: 23-25/11/2017
Disekcia krku: 25/11/2017
Miesto: Anatomický ústav LFUK, Ladzianskeho poslucháreň LFUK Bratislava

Témy nájdete v predbežnej informácii.
Vážený kolega/kolegyňa,

prinášame Vám podrobný odborný program pripravovaného Vertigo sympózia FORLIFE,
2/6/2017 - Komárno

Možnosť registrácie tu alebo prostredníctvom priloženého registračného formuláru.

Tešíme sa na Vašu účasť.
ORL2017

7. česko-slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
64. kongres SSO
79. kongres Českej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

6. – 8. september 2017
Martin, SR

XIX. Demonštracný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti 2017

5.-7.4.2017
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN , Slovensko
web
letak

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporučenie pediatra bude vyšetrenie robiť ORL lekár. Ročne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byť uzrozumené aj poisťovne a súhlasiť s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning

88th Annual Meeting of German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery

24th – 27th May 2017 (Erfurt/Germany)
Here: Travelling Grant
German Society of ORL HNS offers a Travelling Grant for young scientists who want to attend as speakers at the above mentioned 88th Annual Meeting 2017. Please take the detailed conditions for application from the enclosed guidelines. The application form is also available from September 1st – October 31st, 2016 via our website www.hno.org/en
Pozvánka
Dovoľujeme si Vás pozvať na členskú schôdzu (zhromaždenie členov) SSO, ktoré bude v Humennom dňa 8.sept.2016 o 14.hod v Humennom.

Schválenie úhrady vo výške 500 EUR za jeden načúvací prístroj pre deti.

Prečítaj celú správu.

Zmena miesta a času

Európsky kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, ktorý bol plánovaný v roku 2017 v Antalyi (Turecko)(4th Congress of European ORL HNS) sa na základe rozhodnutia Prezídia Konfederácie Európskej ORL HNS presunul na termín
7.-11. októbra 2017 do Barcelony (Španielsko)
web

Dvorana slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Dvorana slávy slovenskej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti

Zrušenie registrácie lieku Bioparox

Podla informácie ŠUKLu možno v blízkej budúcnosti ocakávat zrušenie registrácie Bioparoxu.
Podrobnosti na stránke ŠUKL

Informácia prezidenta Európskej konfederácie ORL a chiururgie hlavy a krku Manuela Bernala-Sprekelsena

Možnosť požiadať o európske štipendium na fellowship v head and neck chirurgii.

website

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologia Vydavateľstvo Grada má v ponuke prvú slovenskú e-knihu Audiológia od autorov Kabátová Z., Profant M.

Kúpiť online.

Prim. MUDr. Jozef Puskailer, 100 rokov od narodenia

Prirúčka pre prax: Rinosinusitidy a nosová polypóza

Dokument
Viac info

Princip tunelovania poskytovatelov zdravotnej starostlivosti (dalej PZS) zdravotnymi poistovnami (dalej ZP):

Detaily
Diskusia

Vyhodnotenie

anonymného dotazníka o úrovni Akadémie ORL 2015 a fotografie.

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.