Novinky

Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene DORLK LF UK a DFNsP v Bratislave Vás srdečne pozývame na okrúhly stôl venovaný problematike detí s poruchou sluchu na Slovensku.
Bude sa konať v DFNsP v Bratislave dňa 10.9.2015.

S pozdravom

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
prednostka Detskej ORL kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave

Akadémia ORL 2015

Pozývame Vás na vzdelávanie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku.

Termín: 4.10. - 6.10. 2015
Miesto: Tále, Kongresová sála hotela Partizán

Viac informácií nájdete na stránkach Akadémie ORL 2015.

3rd Congress of European ORL-HNS

web stránka

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám připomněl a srdečně Vás pozval na 3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti, který se koná 7. - 11. 6. 2015 v Praze. Tento kongres je zároveň 6. česko-slovenským kongresem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 77. kongresem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 62. kongresem Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Přípravy na tento kongres již pomalu vrcholí. Jde o největší plánovanou mezinárodní světovou akci v roce 2015, její organizací byla pověřena Česká republika a je to velká čest pro české otorinolaryngology, být pořadatelem. Je plánováno 16 paralelních sekcí, které proberou veškerá odvětví otorinolaryngologie včetně dětské otorinolaryngologie a foniatrie. Je plánováno 115 Keynote Lectures, stejný počet instruktážních kurzů a kulatých stolů.

Přijedou nejpřednější představitelé světové otorinolaryngologie a byla by jistě škoda si jejich vystoupení nechat ujít. Zatím je přihlášeno okolo 1800 účastníků. Přestože řádná registrace byla již ukončena, ponecháváme do 10. 3. 2015 pro členy české a slovenské ORL společnosti stále možnost nejlevnější varianty registračního poplatku. V případě, že si přejete této možnosti využít, prosíme Vás o provedení registrace prostřednictvím online formuláře na webové stránce kongresu. Na této stránce naleznete nejen online formulář, ale také ceny jednotlivých registračních poplatků a postup, jak se registrovat. Dovolte mi Vás upozornit, že volba včasného poplatku nebude v online formuláři možná, proto prosím proveďte registraci s poplatkem pozdním a nezapomeňte do políčka „note“ přidat poznámku „odsouhlasen včasný registrační poplatek“. Tato zpráva nezmění registrační poplatek automaticky, je zprávou pro registrační oddělení, které Váš poplatek změní manuálně a do tří dnů Vám zašle aktualizované potvrzení s levnější variantou poplatku. Prosím tedy o vyčkání s platbou do doby, než Vám přijde toto aktualizované potvrzení (zároveň s potvrzením budou zaslány instrukce k platbě).

Mimo jedinečný odborný program pro Vás chystáme i další zajímavé společenské události. Nenechte si ujít Opening Ceremony, kde vyslechneme Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka pod taktovkou Mistra Leoše Svárovského. Společenský večer bude ve všech prostorách novorenesančního paláce Žofín a prezidentská večeře bude ve Španělském sále Pražského hradu.

Jménem organizačního výboru se na všechny těší Jan Betka

17. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha a XVIII. SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 2015

8. - 11. marca 2015

Kongresová sála UPJŠ LF, SNP 1 Košice

Pozvánka Otologický deň
Pozvánka Bienále
Otologický deň 2015, program

Ponuka štipendia na fellowship z Head and Neck:

Európska ORL HNS ponúka členským spoločnostiam štipendium vo výške 35.000€ na fellowship z Head and Neck onkológie. Štipendium je určené mladému otorinolaryngológovi so záujmom o akademickú kariéru. V priložených materiáloch nájdete podmienky. Asi najvážnejšou podmienkou je absolvovanie Európskej špecializačnej skúšky alebo prihlásenie sa na túto skúšku do Prahy (písomná časť) a Viedne (ústna časť). Termín na prihlášky na štipendium je do 16. februára 2015.

fellowship oznam
kontakty

ORL-HNS Prague 2015: Pozor, Blížia se dôležité termíny

20. 1. 2015 Termín pro zaslání abstrakt (volná sdělení a postery)
31.1.2015 Termín pro standardní registraci
24. 5. 2015 Termín pro pozdní registraci
7. až 11. 6. 2015 (neděle až čtvrtek) Termín konání kongresu

Slovensko - pozvaná krajina na výrocný kongres Americkej akadémie ORL a chirurgie hlavy a krku v roku 2015

Dallas, Texas, September 27-30, 2015

Toto pozvanie znamená zlavu 100USD pri registrácii a oficiálne privítanie clenov SSO na uvítacom ceremoniále kongresu AA ORL HNS.

Oficiálne pozvanie

Predám


ORL ambulanciu (s.r.o.) v zdravotnom stredisku Medicentrum , Bratislava-Petržalka.

tel.: 0905 269096, alebo 0905 654838

ORL klinika FNsP v Nových Zámkoch príjme 1 lekára


Požiadavky:
  • vysokoškolské vzdelanie – lekárska fakulta
  • špecializácia resp. zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom odbore
  • zdravotná spôsobilosť
  • bezúhonnosť
  • registrácia v lekárskej komore

Výhody poskytnuté zamestnávateľom:
  • výhodné platové podmienky
  • možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov
  • možnosť bývania v jednoizbových bytoch
  • možnosť stravovania v závodnej jedálni
  • príspevky zo sociálneho fondu v rámci starostlivosti o zamestnancov
Pre viac informácií kontaktujte kurinec(zavinac)nspnz(bodka)sk.

3. Kongres Európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 6. Česko-Slovenský ORL kongres

Praha, 7. - 11. júna 2015

www.europeanORL-HNSprague2015.com

Grant pre aktívnu účasť

Grant pre aktívnu účasť na Kongrese Nemeckej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku 13. - 16. mája 2015 v Berlíne pre mladých otorinolaryngológov do 45 rokov.

Žiadosť možno stiahnuť na stránke www.hno.org/en.

Detaily.

61. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Nitra, 10. - 12. septembra 2014

Zodpovedný organizátor: Prim. MUDr. František Kurinec
Témy: onkológia - nádory hlavy a krku, kazuistiky z ambulantnej praxe, varia

Prvá informácia a prihláška Program

Sústavné vzdelávanie lekárov

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia organizačných zložiek SLS,
vrátane kolektívnych a pridružených členov SLS,

zasielame Vám tlačovú správu ministerky zdravotníctva SR, JUDr. Zuzany Zvolenskej, ktorá sa týka upozornenia na niektoré rozporné ustanovenia Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní lekárov.

Zároveň pripájame aktuálnu vnútornú smernicu pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vzhľadom na závažnosť problematiky Vám ponúkame možnosť osobných konzultácií pri stretnutiach, či už na Sekretariáte SLS, alebo na inom, vopred dohodnutom mieste. Budeme radi, ak našu ponuku využijete.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a aj v mene prezidenta SLS si Vás dovoľujeme srdečne pozdraviť a popriať pokojné a radostné Veľkonočné sviatky.

Slovenská lekárska spoločnosť
-->

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Bienále disekcie spánkovej kosti 2014
Otologický deň 2014

9. - 12. 3. 2014
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská 11
Bienále
Otologický deň

Operačný program 10.3.2014
Prednášky 11.3.2014

XVI. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku

9.-12. Apríl 2014, Ružomberok

Pozvánka
Registračný formulár

Voľby do Výboru SSO 2014

Milé kolegyne, milí kolegovia,

V týchto dňoch obdržíte poštou list s volebným lístkom a inštrukciou, ako postupovať pri voľbe kandidátov do Výboru SSO.

Kandidátska listina je k dispozícii aj v tomto ozname. Tento oznam má slúžiť na opravné odoslanie volebného lístka. Ak by niektorá kolegyňa alebo kolega neobdržali danú poštu pre chybnú poštovú adresu, môžu sa na sekretariát SSO obrátiť e-mailom, aby sme im volebný lístok poslali na korigovanú adresu.
-->

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.

Stanovy SSO a členské za rok 2014

Stanovy SSO k Máju 2013

Členské 2014
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologiaAnotácia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení. (Kniha je v slovenskom jazyku.)

Knihu možno zakúpiť online.