Novinky

I. Jakubíkovej Deň

radi by sme Vás pozvali na I. Jakubíkovej deň venovaný bývalej prednostke DORLK prof. MUDr. Janke Jakubíkovej, CSc.

Budeme veľmi radi, ak sa podujatia aktívne zúčastníte.
Pozvánka
Vzor Abstranktu
Program

20. rocník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného
Kurz anatomickej disekcie laterálnej bázy lebky
XX. Otologický den 2018

Viac informácií nájdete tu.
XVI. N e u s c h l o v d e ň sa koná 23.2.2018 vo veľkej posluchárni UN Martin.

Webstránka podujatia.
Plagátik
Pozývame Vás na vzdelávanie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku.

Akadémia ORL 2017

Termín: 23-24/11/2017
Miesto: Kongresová sála Univerzitnej nemocnice Bratislava-Petržalka, Antolská 11

Program a prihlášku nájdete Akadémie ORL 2017.

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku organizuje Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

Termín: Sobota 25.11.2017
Miesto: Ústav anatómie LFUK, Sasinkova 2, Bratislava

Program a prihlášku nájdete Kurzu chirurgickej anatómie krku a krčných operácií.

Program a pozvánka

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporučenie pediatra bude vyšetrenie robiť ORL lekár. Ročne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byť uzrozumené aj poisťovne a súhlasiť s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning

88th Annual Meeting of German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery

24th – 27th May 2017 (Erfurt/Germany)
Here: Travelling Grant
German Society of ORL HNS offers a Travelling Grant for young scientists who want to attend as speakers at the above mentioned 88th Annual Meeting 2017. Please take the detailed conditions for application from the enclosed guidelines. The application form is also available from September 1st – October 31st, 2016 via our website www.hno.org/en
Pozvánka
Dovoľujeme si Vás pozvať na členskú schôdzu (zhromaždenie členov) SSO, ktoré bude v Humennom dňa 8.sept.2016 o 14.hod v Humennom.

Schválenie úhrady vo výške 500 EUR za jeden načúvací prístroj pre deti.

Prečítaj celú správu.

Zmena miesta a času

Európsky kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, ktorý bol plánovaný v roku 2017 v Antalyi (Turecko)(4th Congress of European ORL HNS) sa na základe rozhodnutia Prezídia Konfederácie Európskej ORL HNS presunul na termín
7.-11. októbra 2017 do Barcelony (Španielsko)
web

Dvorana slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti

Dvorana slávy slovenskej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti

Zrušenie registrácie lieku Bioparox

Podla informácie ŠUKLu možno v blízkej budúcnosti ocakávat zrušenie registrácie Bioparoxu.
Podrobnosti na stránke ŠUKL

Informácia prezidenta Európskej konfederácie ORL a chiururgie hlavy a krku Manuela Bernala-Sprekelsena

Možnosť požiadať o európske štipendium na fellowship v head and neck chirurgii.

website

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologia Vydavateľstvo Grada má v ponuke prvú slovenskú e-knihu Audiológia od autorov Kabátová Z., Profant M.

Kúpiť online.

Prim. MUDr. Jozef Puskailer, 100 rokov od narodenia

Prirúčka pre prax: Rinosinusitidy a nosová polypóza

Dokument
Viac info

Princip tunelovania poskytovatelov zdravotnej starostlivosti (dalej PZS) zdravotnymi poistovnami (dalej ZP):

Detaily
Diskusia

Vyhodnotenie

anonymného dotazníka o úrovni Akadémie ORL 2015 a fotografie.

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.