Novinky

Dňa 12. apríla, počas konania XX. Demonštračného kurzu chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti v Ružomberku, sa uskutočnil slávnostný krst novej publikácie autorov Doležal,P., Sičák, M.: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Krstným otcom knihy bol prof. Klačanský, bližšie informácie o publikácii najdete na www.shopherba.sk

65. kongres SSO

sa uskutoční v Patinciach, 5.-7. septembra 2018, informácie nájdete na webe.
8. mezioborové sympozium a 3. celostátní foniatrický seminář 2018

Screening sluchu novorozenců a dětí v ambulantní i klinické praxi

Termín: 13. – 14. dubna 2018
Místo konání: PETROF Hall; Hradec Králové

Detaily

Dotazník

Anonymný online dotazník pre lekárov
Cieľom dotazníka je zmapovať výskyt užívania psychostimulačných látok medzi lekármi rôznych odborov na Slovensku.
V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať na

II. ročník multidisciplinárneho odborného podujatia Vertigo Sympózium Forlife 2018

, ktoré sa uskutoční 25. mája 2018 v Komárne.
Odborné podujatie bude zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu Menierovej choroby. Viac informácií nájdete v letáku.
V prípade záujmu o aktívnu účasť je nutné prihlásiť sa do 15.4.2018
Podrobnejšie informácie budú k dispozícii v apríli 2018.
Vážené kolegyne a kolegovia,
Dovoľujeme si Vás opätovne informovať o blížiacom sa termíne odborného podujatia Laryngológia 2018.

Pred krátkym časom sme mailom posielali informáciu o pripravovanom podujatí. Informácia v prílohe sa žiaľ viacerým nedala otvoriť, preto by sme si dovolili informáciu poslať znova. Podujatie Laryngológia 2018 sa uskutoční v dňoch 16- 17. Marca v ADELI Medical Centre v Pieštanoch. Registrácia bude možná už vo štvrtok 15.3. večer, piatok 16.3. bude venovaný prednáškam. Sobotu 17.3. dopoludnia otvorí blok kazuistík, ktorý bude nasledovaný možnosťou praktického tréningu zručností na viacerých pracovných staniciach.

Lákadlom programu sú okrem iného:
prednášky v blokoch úvod, diagnostika a liečebný manažment v laryngológii,
dva bloky kazuistík (piatok poobede a v sobotu ráno) prezentované poprednými laryngológmi,
teoretické a praktické predstavenie princípov hlasovej terapie,
možnosť praktického vyskúšania si lupenlaryngoskopie so stroboskopiou a laryngofibroskopie aj s technológiou Narrow Band Imaging,
možnosť praktického vyskúšania si nového typu bezkontaktného laseru (Worlf True Blue laser) použiteľného v nemocničnej aj ambulantnej praxi; ide o prvé predstavenie tejto novej technológie mimo územia Nemecka,
teoretické a praktické pokrytie témy diagnostiky a liečby extraezofageálneho refluxu, ktorý je spoluzodpovedný za množstvo patologických stavov v ORL oblasti.

Podrobné informácie a možnosť prihlásenia nájdete na stránke
Dávame do pozornosti možnosť cenovo výhodnejšej registrácie pri prihlásení sa do 28.2.2018.
V mene organizačného výboru Vás srdečne pozývam a teším sa na stretnutie v Piešťanoch.
MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH

I. Jakubíkovej Deň

radi by sme Vás pozvali na I. Jakubíkovej deň venovaný bývalej prednostke DORLK prof. MUDr. Janke Jakubíkovej, CSc.

Budeme veľmi radi, ak sa podujatia aktívne zúčastníte.
Pozvánka
Vzor Abstranktu
Program

20. rocník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného
Kurz anatomickej disekcie laterálnej bázy lebky
XX. Otologický den 2018

Viac informácií nájdete tu.

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporučenie pediatra bude vyšetrenie robiť ORL lekár. Ročne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byť uzrozumené aj poisťovne a súhlasiť s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.