Novinky

Zrušenie registrácie lieku Bioparox

Podla informácie ŠUKLu možno v blízkej budúcnosti ocakávat zrušenie registrácie Bioparoxu.
Podrobnosti na stránke ŠUKL

Informácia prezidenta Európskej konfederácie ORL a chiururgie hlavy a krku Manuela Bernala-Sprekelsena

Možnosť požiadať o európske štipendium na fellowship v head and neck chirurgii.

website

Kabátová, Profant a kol. - Audiológia

audiologia Vydavateľstvo Grada má v ponuke prvú slovenskú e-knihu Audiológia od autorov Kabátová Z., Profant M.

Kúpiť online.

Prim. MUDr. Jozef Puskailer, 100 rokov od narodenia

Prirúčka pre prax: Rinosinusitidy a nosová polypóza

Dokument
Viac info

Princip tunelovania poskytovatelov zdravotnej starostlivosti (dalej PZS) zdravotnymi poistovnami (dalej ZP):

Detaily
Diskusia

Vyhodnotenie

anonymného dotazníka o úrovni Akadémie ORL 2015 a fotografie.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a LF UPJŠ Košice

organizujú

18. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

Miesto:
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Bratislava
Anatomický ústav LFUK Bratislava

Termín:
1. - 3. februára 2016

Pozvánka + Program
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
Anatomický ústav LFUK Bratislava
Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku
Slovenská anatomická spoločnosť
Nadácia Sluch ako dar
Organizujú

Kurz chirurgickej anatómie krku a krcných operácií


Dátum: 13 – 14 novembra 2015
Miesto: Bratislava
Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene DORLK LF UK a DFNsP v Bratislave Vás srdečne pozývame na okrúhly stôl venovaný problematike detí s poruchou sluchu na Slovensku.
Bude sa konať dňa 10.9.2015 od 10:00 do 13:00 vo Veľkej posluchárni č.1 na -2. poschodí bloku S DFNsP v Bratislave.

Program

S pozdravom

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
prednostka Detskej ORL kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave

Komentár profesora Profanta k súčasnej mediálnej kampani o diagnostike a rehabilitácii porúch sluchu malých detí

Stanovisko Prednostky Detskej ORL Kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave ku kampani na zlepšenie starostlivosti o deti s poruchou sluchu v SR

Akadémia ORL 2015

Pozývame Vás na vzdelávanie v otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku.

Termín: 4.10. - 6.10. 2015
Miesto: Tále, Kongresová sála hotela Partizán

Viac informácií nájdete na stránkach Akadémie ORL 2015.

Výsledky volieb do Výboru SSO pre roku 2014 - 2019

Výsledky volieb z 24. marca 2014

Udeľovanie a uznávanie kreditov odborných podujatí SSO

Viacerí ste si na stránkach SLK prečítali, že SLK uzná kredity iba z odborných podujatí registrovaných v systéme SLK. Tento krok SLK (rozhodnutie prijali na sneme SLK) nie je v súľade s právnou normou o kontinuálnom medicínskom vzdelávani (Vyhláška 366/2005 Z.z.) a SLK bude musieť dané prehlásenie zmeniť.

Vyhláška a list predsedu SLS profesora Krištúfka k danému problému.
Milí kolegovia,

Robil som si poriadok v osobnej korešpondencii a našiel som list, ktorý ma aj v minulosti zaujal, ale teraz, po smrti autora, je jeho znenie nadčasové a asi vždy padne dobre, keď sa na historické udalosti pozrie ich súčasník a zhodnotí ich s určitým odstupom času. Preto si dovoľujem uverejniť list MUDr. Klauču, ktorý mi poslal ako odpoveď na blahoželanie k jeho 90-tinám v roku 2000.

Milan Profant
Elektronická komunikácia s SSO

V snahe ekonomizovať našu činnosť smerujeme k výlučne elektronickej komunikácii medzi členmi SSO, Výborom SSO a Sekciami SSO. Táto forma komunikácie je omnoho pružnejšia, šetrí naše lesy a umožnuje presúvať väčšie množstvo informácii.