Novinky

Dňa 20.9.2020 zomrel MUDr. Stanislav Turlík


S ľútosťou oznamujeme, že po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dňa 20.9.2020 vážený kolega, aktívny člen SSO, bývalý vedúci pracovník ORL oddelenia v Prešove - MUDr. Stanislav Turlík.
LF UPJŠ ukončil v roku 1979, v tom istom roku nastúpil na ORL oddelenie FNsP v Prešove do funkcie sekundárneho lekára oddelenia. Po špecializačnej skúške z odboru I. stupňa v roku 1983 a II. stupňa v roku 1990 sa stal od 1.8, toho istého roku zástupcom vtedajšieho primára oddelenia - MUDr. Hadzimu. V rokoch 1997-2000 ORL oddelenie v Prešove viedol. Od roku 2000 pracoval na ORL ambulancii v Sabinove.

Česť jeho pamiatke!

ORL seminár Salzburg 7-13.2.2021web
Invitation

Zomrel uznávaný košický otorinolaryngológ Milan HusťákNekrológ uverejnený na sme.sk
Vážení kolegovia,
vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme sa s Výborom českej foniatrickej sekcie dohodli, že pripravovaný Československý foniatrický kongres 2020 prekladáme na rok 2021.

67.Kongres SSO


Vážené kolegyne a kolegovia,

z dôvodu pandémie Covid sa prekladá 67.Kongres SSO z pôvodného termínu 2.-4.9.2020 na nový termín o rok 8.-10.9.2021.
Miesto konania - Hotel Holiday Inn v Žiline- ostáva bez zmeny.

Teším sa na stretnutie.

Corona Virus Disease - COVID 19 - všetko čo potrebujete vedieť

Odporúčania, guidlines ORL spoločností na stránke IFOSu
https://www.yoifos.com/covid-19-information-and-guidance

Príhovor predsedu SSO

Vážení členovia ORL spoločnosti !

Pandémia koronavírusovej infekcie Covid 19, presnejšie SARS-Cov-2 (Severe acute respiratory syndrome Corona virus type 2) zasiahla nám všetkým do pracovného i osobného života viac, ako sme si vedeli predstaviť. Pritom nie je podstatné, či pracujete v ambulancii alebo nemocnici, pretože všetci otolaryngológovia sú v prvej línii kontaktu a patria k najohrozenejším. Dokazujú to aj správy z Wuchanu, kde boli postihnutí infekciou najme ORL lekári a oftalmológovia. Vírus Covid 19 má schopnosť prežiť v aerosolových kvapôčkach veľkosti 5 um 3 hodiny pri definovanej ideálnej stálej teplote a primeranej vlhkosti (video) preto je prenos infekcie možný najmä v uzavretom priestore, v ktorom sa nachádza veľa ľudí. Vírus prežíva na kovových a plastových povrchoch až 3 dni. Pre našu odbornosť sú dôležité fakty o prenose infekcie na zdravého operatéra pri endoskopických výkonoch, akými sú funkčná endoskopická chirurgia nosa a PND, flexibilná laryngoskopia, či chirurgickom výkone – tracheotómii.

Lekári, ktorí sa infikovali po diagnostickom alebo liečebnom výkone, okrem celkových známych a opisovaných príznakoch choroby uvádzali aj hyposmiu až anosmiu, čo je nové, zaujímavé zistenie. V súčasnosti infekčného asymptomatického pacienta nevieme identifikovať, nepomôže ani dotazník o cestovateľskej anamnéze, preto by sa všetky plánované elektívne chirurgické výkony teraz nemali robiť. Urgentné operácie by sa mali robiť len v prísnej ochrane celého operačného tímu, operácie u rozpoznaných infikovaných len s použitím PAPR (powered air-puryfying respirator) Vyšetrenie pacienta na ambulancii, či počas služby, treba obmedziť na nevyhnutný čas a chrániť sa FFP3 maskou. Ak si pacient sťažuje na bolesť ucha a otoskopický nález je v súlade s ťažkosťami, nebudeme pokračovať kompletným ORL vyšetrením v záujme vlastnej ochrany. Pre plánovanie bežného ambulantného vyšetrenia sa riadime pokynmi hlavného hygienika SR.

Zvážte si, či u pacienta je potrebná endoskopia nosa, či chcete urobiť flexibilnú laryngoskopiu, pretože nevidíte dobre na hlasivky. Všetky endoskopické vyšetrenie vedú k smrkaniu a kašľaniu, ktoré je zdrojom aerosolu. Rovnaké nebezpečie hrozí pri výmene tracheálnej kanyly.

Vážení spolupracovníci, nikto z nás nemá istotu, že sa nenakazí ani pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Zdá sa však, že rozvoj infekcie závisí okrem veku, pridružených chorôb, stavu imunity a ďalších známych podmienok, najmä od masívnosti expozície sliznice dýchacích orgánov. Teda koľko vírusových partikúl sa zahniezdilo v respiračnom epiteli. Preto má naozaj význam dodržiavanie všetkých usmerenení o osobnej ochrane.

Viem, že vybavenie OOP na ambulanciách je nedostatočné, snažíme sa pomôcť aktivitou výboru SSO, ako sa dá (list).

Prajem vám všetko dobré a ostaňte zdraví,
Pavel Doležal
Predseda SSO

Svetový den počutia

Utorok, 3. marca 2020

Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku 2020

24.- 25.01.2020
Hotel Jánošík
Liptovský Mikuláš
prihlásenie do 15.dec.2019na webe.
The German ENT-Society offers a travel grant for the ENT-Congress in 2020, which will be held in Berlin from 20th until 23th May 2020.
President is Prof. Dr. med. Andreas Dietz. Integrated in the congress is the “International Forum” (21st – 22nd May 2020) with presentations in English.
The support amounts to 500 EUR and can be used for travelling and accommodation. The congress fee will be waived additionally.
The grant aims at young ENT colleagues or scientists (age max. 45 years) from countries with limited resources to support visits abroad.

Necessary steps for your application:
1. Submit your Abstract online via: www.hno.org/en
2. Please complete and sign the application form (next page)
3. Send: - The completed form - Your Curriculum Vitae - Your publications list
 via Email to: kongress@hno.org to the German ENT Society

The number of grants is limited and decisions will be made by a committee, based on various criteria. The grant will be awarded during the conference.
Deadline for the complete application: 31st October 2019

Travelling Grant 2020

Správa z 5. kongresu Konfederácie európskej ORL a chirurgie hlavy a krku

5. evropský ORL kongres - 5th Congres of European ORL-HNS 29.6.-3.7.2019
Brusel
Ve dnech 29.6.-3.7.2019 se v Bruselu uskutečnil 5. kongres evropské otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5th Congress of European ORL-HNS). Kongres pořádala Confederation of European ORL-Head and Neck Surgery (CEORLHNS), prezidentem akce byl Marc Remacle (nyní pracující v Lucembursku), předsedkyní vědeckého výboru byla Elisabeth Sjögren z Nizozemí.

V kongresovém centru Square v centru Bruselu se sešlo téměř 3 000 odborníků z přibližně 80 zemí nejen Evropy, ale i světa. Účastníků z České republiky bylo 21 (z nich 10 bylo pozvanými řečníky), ze Slovenska 7 účastníků, ze kterých bylo 5 pozvaných přednášejících. Odborný program pokrývající celou šíři oboru byl rozdělen tématicky do skupin: otologie/neurootologie, hlava a krk, rinologie, laryngologie, dětská ORL problematika, spánková medicína, plastická chirurgie obličeje, baze lební, foniatrie, slinné žlázy, obecná ORL a zcela nově základní ORL, věnovaná edukativně zaměřeným přednáškám pro lékaře v přípravě na specializační zkoušku. Tato část programu se setkala zvlášť pozitivním ohlasem. Program probíhal v 15 paralelních sekcích, rozdělen byl na keynote přednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná ústní sdělení a e-posterové sdělení.

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology).

Prostor výstavy zaplnilo 47 vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu.

Během valného shromáždění CEORLHNS bylo rozhodnuto o pořádání následující evropských ORL kongresů: 2021 v Miláně (Piero Nicolai) a 2023 v Dublinu (John Russell). Zvoleni byli i noví členové Výboru CEORLHNS: President-Elect Per Caye-Thomasen (Dánsko), General Secretary-Elect Elisabeth Sjögren (Nizozemí), Treasurer-Elect Tomislav Baudoin (Chorvatsko). V aktivní funkci pro roky 2019-2021 na pozici prezidenta CEORLHNS bude působit Cem Meco (Turecko), generálním sekretářem bude Jan Plzák a pokladníkem Miroslav Tedla.

Velmi potěšitelnou zpětnou vazbou od účastníků a zástupců firem, ale i členů výboru CEORLHNS, bylo srovnání s 3. kongresem Evropské ORL a chirurgie hlav a krku z roku 2015 v Praze (prezident kongresu Jan Betka). Pražský kongres je trvale vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do průběhu a organizace akce po odborné i společenské stránce a bruselský kongres se mu zejména odborným programem velmi přiblížil.


Jan Plzák
Miroslav Tedla

Časopis Acta Otolaryngologica

má svoju internetovú verziu Acta Otolaryngologica case reports, ktorá prináša zaujímavé otoírinolaryngologické kazuistiky. Link

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe

- vývoj a súčasná situácia v článku na www.sso.sk

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporucenie pediatra bude vyšetrenie robit ORL lekár. Rocne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byt uzrozumené aj poistovne a súhlasit s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning