Európska ORL

Správa zo zasadania ORL sekcie UEMS, Budapešť 5.- 7. októbra 2018

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe - vývoj a súčasná situácia