Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

17. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha a XVIII. SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 2015

8. - 11. marca 2015
Kongresová sála UPJŠ LF, SNP 1 Košice
Pozvánka Otologický deň
Pozvánka Bienále
Program

Bratislavský otorinolaryngologický seminár - BOS

Posledný štvrtok v mesiaci
Bratislava
Klinika ORL UNB, Nemocnica sv.CaM
Kontakt:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Tel.: 02/63531542
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Organizuje Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: ORL klinika UNB.

XVI. Rinofest- Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie PND

Ružomberok
4.-6. február 2015
UVN SNP
Téma: Chirurgia nosa a PND.
Kontakt:
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok –FN
Gen.Vesela 21
034 26 Ružomberok
Tel.: 044/4382634
e-mail: vajzeroval@uvn.sk
Organizuje Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok –FN v spolupráci s: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Rinologická sekcia SSO.

Kurz disekcie spánkovej kosti

8.-9. marec
Košice
Témy: Problematika diagnostiky a liečby chorôb stredného ucha. Chirurgická anatómia spánkovej kosti a laterálnej bázy lebky.
Kontakt:
Prof. Kovaľ, CSc.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Sekretariát kliniky ORL Košice
Organizuje Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: ORL klinika Košice.

16.prešovský otorinolaryngologický deň a regionálny otorinolaryngologický seminár

25. marec 2015
Prešov
Téma: Novinky v otorinolaryngológii, varia.
Kontakt:
MUDr. Slavomír Straka
ORLaChHaK klinika
FNsP J.A.Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov
Tel.: 051/7011233
e-mail: slavo.s.straka@gamil.com
Organizuje Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: ORLaChHaK klinika FNsP J.A.Reimana Prešov, Spolok lekárov Prešov.

XVII. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti

15.-17. apríl
Ružomberok
UVN SNP
Téma: Chirurgia stredného ucha.
Kontakt:
MUDr. Marián Sičák, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok –FN
Gen.Vesela 21
034 26 Ružomberok
Tel.: 044/4382634
e-mail: vajzeroval@uvn.sk
Organizuje Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok –FN v spolupráci s: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Modern rhinoplasty techniques Prague 2015 Workshop


16. – 17. april 2015
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, Praha 2, 128 00, posluchárna II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie
Pozvánka
Prilháška

35.kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND

20.-22. máj
Žilina
Téma: Endoskopická chirurgia nosa a PND.
Kontakt:
MUDr. Pavol Lukášek, PhD.
ORL centrum JAS FNsP
V.Spanyola 43
012 07 Žilina
tel.: 0904 472778
e-mail: lukasek@nspza.sk
Organizuje ORL centrum JAS, FNsP Žilina, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Regionálna komora sestier Žilina.

Akadémia ORL

4. – 6. Októbra 2015
Tále
Téma: Prierez povinných tém v rámci postgraduálneho vzdelávania v ORL.
.
Viac informácií nájdete na stránkach Akadémie ORL 2015.
Organizuje Nadácia SLUCH AKO DAR

Kontakt:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 02/68672052
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk

36.kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND

14.-16. október
Žilina
Téma: Endoskopická chirurgia nosa a PND.
Kontakt:
MUDr. Pavol Lukášek, PhD.
ORL centrum JAS FNsP
V.Spanyola 43
012 07 Žilina
tel.: 0904 472778
e-mail: lukasek@nspza.sk
Organizuje ORL centrum JAS, FNsP Žilina, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Regionálna komora sestier Žilina.

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

13.-14. november
Bratislava
Téma: Chirurgia hlavy a krku.
Kontakt:
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 02/63531542
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Organizuje Klinika ORL a ChHaK UNB, LFUK Bratislava, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: Slovenská anatomická spoločnosť.Kongresy konajúce sa v zahraničí

1st International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer
5th Annual Meeting on Experimental and Translational Head and Neck Oncology

22 to 24 January 2015
Essen (Germany)
web

13th Asia Oceania Otolaryngology Head and Neck Congress

March 19 - 22, 2015
TICC, Taipei, Taiwan
web

102th National Congress of Italian Society of Otolaryngology Head Neck Surgery

27th to the 30th May 2015
Rome, Italy
web

3rd Congress of European ORL-HNS 2015
6. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

7 - 11 June, 2015
Praha, Czech Republic
web

5th World Congress of the International Academy of Oral Oncology

8 - 11 July, 2015
Sao Paulo, Brazil
web

International summer school Transnasal endoscopic surgery: from sinuses to skull base

July 13 to July 17, 2015
Spedali Civili of Brescia, Italy,
program
registration form

World Congress on Larynx Cancer

26-30 July 2015
Cairns, Queensland, Australia
web

5th ESSD Congress "Swallowing Disorders: From Compensation to Recovery"

2 - 3 October 2015
Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Spain
web

ENT ENDOSCOPY 2015

November 27 & 28, 2015
Nice, France
web