Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

Česká ORL Akademie

12. - 13. 10. 2018

Hotel Galant, Mikulov, ČR
web

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

09. – 10. novembra 2018,

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, SR
Program Pozvánka

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba

22. – 23. novembra 2018,

Horný Smokovec, SR
Prvá informácia

Odborné podujatie k multidisciplinárnej spolupráci pri manažmente pacientov s nádormi hlavy a krku

18. - 19. január 2019

Hotel Bristol, Banská Štiavnica, SR
Pozvánka

Kongresy konajúce sa v zahraničí

4th European Laryngological Live Surgery Broadcast

28th November 2018; 9:00 - 16:00 CET (GMT +1)
web

web

Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

18.-19.1.2019
15-16.2.2019
15.-16.3.2019


Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 4
web

14th Head & Neck Cancer Symposium

4-5. 4.2019

Amsterdam, NL
web

CEORL HNS Meeting 2019

June 29 – July 3, 2019

Brussels, Belgium
web

ORL Akademie 2019

4.-5. 10. 2019

Hradec Králové, budova č. 4
web

hands-on kurz endoskopické ušní chirurgie

11.-12. nov, 2019

Olomouc, ČR
web