Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

17. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES A XXX. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ

6 - 8 jun 2019,

WELLNESS HOTEL BABYLON LIBEREC
web

8. ČS ORL Kongres; 66. kongres SSO; 81. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP

4. – 6. september 2019,

Šamorín, SR
web

XVI. Slovensko-český a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

10. a 12.10. 2019,

Senec
web
brožúrka

Konferencia České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

11. a 12. okt. 2019

Tábor, ČR
web

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

08. – 09. novembra 2019

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, Anatomický ústav LFUK Bratislava, SR
Program
Pozvánka

Kongresy konajúce sa v zahraničí

1st Viennese Vascular Injury Workshop and Endoscopic Sinus Surgery Course

18-20th June 2019

Vienna, Austria
web

CEORL HNS Meeting 2019

June 29 – July 3, 2019

Brussels, Belgium
web

ORL Akademie 2019

4.-5. 10. 2019

Hradec Králové, budova č. 4
web

hands-on kurz endoskopické ušní chirurgie

11.-12. nov, 2019

Olomouc, ČR
web

RhinoForum 2019 conference

28.-30. nov, 2019

Warsaw, Poland
web