Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

XXI. Demonštračnému kurzu chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti

10.-12.4.2019,

v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok
Podklady

12. ročník jarného stretnutia neštátnych otorinolaryngológov

12.-13.4.2019
hoteli Družba v Jasnej
web

III. ČESKO – SLOVENSKÝ RINOLOGICKÝ KONGRES

25. – 26. apríl 2019,

Clarion Congress Hotel České Budějovice, ČR
Pozvánka

Medziodborové sympózium Dvanásť hlavových nervov 2019

26. a 27.4. 2019,

Adeli Medical Centre, Piešťany
web

17. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES A XXX. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ

6 - 8 jun 2019,

WELLNESS HOTEL BABYLON LIBEREC
web

8. ČS ORL Kongres; 66. kongres SSO; 81. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP

4. – 6. september 2019,

Šamorín, SR
web

XVI. Slovensko-český a XXI. Český kongres spánkovej medicíny

10. a 12.10. 2019,

Senec
web
brožúrka

Kongresy konajúce sa v zahraničí

4th European Laryngological Live Surgery Broadcast

28th November 2018; 9:00 - 16:00 CET (GMT +1)
web

web

Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

18.-19.1.2019
15-16.2.2019
15.-16.3.2019


Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 4
web

14th Head & Neck Cancer Symposium

4-5. 4.2019

Amsterdam, NL
web

1st Viennese Vascular Injury Workshop and Endoscopic Sinus Surgery Course

18-20th June 2019

Vienna, Austria
web

CEORL HNS Meeting 2019

June 29 – July 3, 2019

Brussels, Belgium
web

ORL Akademie 2019

4.-5. 10. 2019

Hradec Králové, budova č. 4
web

hands-on kurz endoskopické ušní chirurgie

11.-12. nov, 2019

Olomouc, ČR
web