Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

Bratislavský otorinolaryngologický seminár - BOS

Posledný štvrtok v mesiaci
Bratislava
Klinika ORL UNB, Nemocnica sv.CaM
Kontakt:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Tel.: 02/63531542
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Organizuje Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: ORL klinika UNB.

Akadémia ORL

4. – 6. Októbra 2015
Tále
Téma: Prierez povinných tém v rámci postgraduálneho vzdelávania v ORL.

Viac informácií nájdete na stránkach Akadémie ORL 2015.
Organizuje Nadácia SLUCH AKO DAR

Kontakt:
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 02/68672052
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

13. – 14. novembra 2015
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
Anatomický ústav LFUK Bratislava

Detaily
Prihlášky, organizácia ubytovania: Štefánia Horváthová, horvathovas@pe.unb.sk, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Antolská 11, 85107 Bratislava,. Tel +421 2 63531541
Po zverejnení program kurzu na stránkach SSO treba poslať prihlášku formou textového e-mailu na adresu horvathovas@pe.unb.sk. Prijatí účastníci obdržia potvrdenie o prijatí s fakturáciou požadovaných a schválených služieb.

36.kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND

14.-16. október
Žilina
Téma: Endoskopická chirurgia nosa a PND.
Kontakt:
MUDr. Pavol Lukášek, PhD.
ORL centrum JAS FNsP
V.Spanyola 43
012 07 Žilina
tel.: 0904 472778
e-mail: lukasek@nspza.sk
Organizuje ORL centrum JAS, FNsP Žilina, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, Regionálna komora sestier Žilina.

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

13.-14. november
Bratislava
Téma: Chirurgia hlavy a krku.
Kontakt:
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Sekretariát kliniky ORL UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 02/63531542
e-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Organizuje Klinika ORL a ChHaK UNB, LFUK Bratislava, Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v spolupráci s: Slovenská anatomická spoločnosť.

XVII. český a XII. česko-slovenský kongres spánkové medicíny

19. – 21. November 2015
hotel Clarion Zlatý Lev, Liberec, ČR
Viac informácií nájdete na stránkach www.spanek2015.cz. Oznámenie

Preparační Kurz ORL - Chirurgie Nosu a Vedlejších dutin

24. – 26. nov 2015
Brno, Czech Republic
www.ecpa-cz.com
ProgramKongresy konajúce sa v zahraničí

5th ESSD Congress "Swallowing Disorders: From Compensation to Recovery"

2 - 3 October 2015
Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, Spain
web

ENT ENDOSCOPY 2015

November 27 & 28, 2015
Nice, France
web

10th International Conference in Cholesteatoma and Ear Surgery

June 5 - 7, 2016
Edinburgh, UK
web