Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

61. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

10. - 12. septembra 2014
Nitra, SR
Zodpovedný Organizátor: Prim. MUDr. František Kurinec
Téma: onkológia - nádory hlavy a krku, kazuistiky z ambulantnej praxe, varia

Prvá informácia a priháška
Program
- reklama - banner Sun

STŘEŠOVICKÉ DNY onkochirurgie a endokrinochirurgie hlavy a krku

11. - 12. 9. 2014
Kongresové centrum ÚVN
web

Základné principy chirurgie kože hlavy a krku

12. 9. 2014
Vzdelávacie centrum Aesculap Akademie Hradec Králové, ČR
pozvánka

15. pracovní dny chirurgie baze lební

12. - 13. 9. 2014
Frýdlant, ČR
Očnice
Endoskopické a zevní přístupy v chirurgii baze lební
Funkční výsledky, komplikace a kvalita života
Novinky, technické inovace a varia

web

KURZ CHIRURGIE PŘÍUŠNÍ ŽLÁZY

18. - 19. 9. 2014
ORL klinika a Ústav normální anatomie LF UP a FN Olomouc
richard.salzman@fnol.cz

Prvá informácia

12. Česko-slovenský Foniatrický Kongres 2014 a XXV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové

18.-20. 9 2014
Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 258/13, 110 00 Praha 1, Česká republika
web

22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

23.-26. 9. 2014
Prague, Czech Republic
viac info

XV. Kongres Mladých Otorinolaryngológov

23.-25. 10. 2014
Hotel Dália, Košice, SR
web
Prvá informácia

27. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS)

11.-14. 11. 2014
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna
viac infoKongresy konajúce sa v zahraničí

13th Danube International Otorhinolaryngological Congress 2014

2 - 5 July 2014
Cluj-Napoca, Romania
web

MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer

26-28 June 2014
Miami, USA
web

IFHNOS 5th World Congress
AHNS Annual Meeting

26 - 30 July 2014
New York City, USA
web
web
web
web
Advance Program

5th International Triennial Conference of the Advanced Digital Technology Foundation (ADT Foundation) for Head and Neck Reconstruction

6-8 September 2014
Beijing, China
web

EAONO 7th Instructional Workshop Consensus in Auditory Implants

13 - 16 September 2014
Siena, Italy
web

22nd Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery

23-26 September 2014
Prague, Czech Republic
web

7th Annual European Head and Neck Course

1-3 October 2014
Poznan, Poland
web

International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer

15-18 October 2014
Toronto, Canada
web

8th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants

13-14 November 2014
Poznan, Poland
web

1st International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer
5th Annual Meeting on Experimental and Translational Head and Neck Oncology

22 to 24 January 2015
Essen (Germany)
web

13th Asia Oceania Otolaryngology Head and Neck Congress

March 19 - 22, 2015
TICC, Taipei, Taiwan
web

National Congress of Italian Society of Otolaryngology Head Neck Surgery

27th to the 30th May 2015
Rome, Italy
web

3rd Congress of European ORL-HNS 2015
6. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

7 - 11 June, 2015
Praha, Czech Republic
web

5th World Congress of the International Academy of Oral Oncology

8 - 11 July, 2015
Sao Paulo, Brazil
web

World Congress on Larynx Cancer

26-30 July 2015
Cairns, Queensland, Australia
web