Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

II. JAKUBÍKOVEJ DEŇ

15.2.2019

Miesto: poslucháreň NÚDCH; 2. poschodie blok C
Pozvánka a prihláška
Program

21. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

16. - 19. marca 2019

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
Pozvánka

XXI. Otologický deň 2019

19. marca 2019; 8.30-17.00

Miesto: Kongresová sála Univerzitnej nemocnice Bratislava, Petržalka, Antolská 11
Pozvánka a prihláška

III. ČESKO – SLOVENSKÝ RINOLOGICKÝ KONGRES

25. – 26. apríl 2019,

Clarion Congress Hotel České Budějovice, ČR
Pozvánka

Medziodborové sympózium Dvanásť hlavových nervov 2019

26. a 27.4. 2019,

Adeli Medical Centre, Piešťany
web

8. ČS ORL Kongres; 66. kongres SSO; 81. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP

4. – 6. september 2019,

Šamorín, SR
web

Kongresy konajúce sa v zahraničí

4th European Laryngological Live Surgery Broadcast

28th November 2018; 9:00 - 16:00 CET (GMT +1)
web

web

Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

18.-19.1.2019
15-16.2.2019
15.-16.3.2019


Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 4
web

14th Head & Neck Cancer Symposium

4-5. 4.2019

Amsterdam, NL
web

1st Viennese Vascular Injury Workshop and Endoscopic Sinus Surgery Course

18-20th June 2019

Vienna, Austria
web

CEORL HNS Meeting 2019

June 29 – July 3, 2019

Brussels, Belgium
web

ORL Akademie 2019

4.-5. 10. 2019

Hradec Králové, budova č. 4
web

hands-on kurz endoskopické ušní chirurgie

11.-12. nov, 2019

Olomouc, ČR
web