Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

X. Slovenské a II. Česko-Slovenské rinologické dni.

4.- 6. mája 2016,
Slovakiaring, Orechová Potôň, SR
Pozvánka
Pozvánka pdf
Program
fotky
Prednášky štvrtok
Prednášky piatok

78. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,

1.- 3. júna 2016,
hotel Thermal, Karlovy Vary, ČR
web

63. Národný kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

7.-9. septembra 2016
HUMENNÉ, SR
Pozvánka
Návratka
web

XIII. Slovensko-český a XVIII. Český kongres spánkovej medicíny

29. – 30. september 2016
Nitra, Slovakia
1. informácia

IFHNOS 2016

5.-7.10.2016
Hotel Pyramida, Praha
http://www.ifhnosprague2016.org/
Pozvánka

XVI. Kongres mladých otorinolaryngológov a 3. Českej ORL akadémie

12.-15.10.2016
Rožnov pod Radhoštěm
www.mladiorl.cz
www.orlakademie.czKongresy konajúce sa v zahraničí

10th International Conference in Cholesteatoma and Ear Surgery

June 5 - 7, 2016
Edinburgh, UK
web

29th Bárány Society Meeting 2016

June 5 - 8, 2016
Seoul, Korea

leták

1st International Course on Microsurgery of the Middle Ear

June 23 - 25, 2016
Münster, Germany
web

ANZHNCS Annual Scientific Meeting and the IFHNOS 2016 World Tour

25 – 27 October 2016
The Langham Auckland
Auckland, New Zealand
web
flyer

European Academy of Otology and Neurotology (EAONO)

28 Sept - 1 Oct 2016
Izmir, Turkey

www.eaono2016.org

28th Congress of Union of European Phoniaters: Phoniatrics and Communication

Sept 29 - Oct 1, 2016
Bilbao , Spain

http://phoniatrics-bilbaocongress.com

9th International Symposium on Recent Advances in Rhinosinusitis and Nasal Polyposis(ISRNP 2016)

21-23 November 2016
Putrajaya Marriott Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

Website

IFOS ENT World Congress 2017

June 24 - 28, 2017
Paris, France

3rd World Congress on Thyroid Cancer

July 27 - 30, 2017
Boston, USA

http://thyroidworldcongress.com/
poster