Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku 2020

24.- 25.01.2020

Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš, SR
web

XXI. RINOFEST – Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie PND

26.-28.1.2020

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN
web
Pozvánka
Prihláška

XVII. Neuschlov deň

7.2.2020

Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM.
info

Celostátní foniatrický seminář

Sobota 8.2.2020; 10am - 1pm

Brno, Filozofická fakulta, A. Nováka 1, ČR
Sluchadlo versus kochleární implantát
Děti na pomezí obou technologií

Srdečně zveme foniatry, speciální pedagogy, surdopedy, logopedy, ORL lékaře
Pozvánka

III. JAKUBÍKOVEJ DEŇ

14.2.2020

poslucháreň NÚDCH
info

22. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

Čas: 7. - 10. marca 2020

Miesto: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
info

XXII. Otologický deň 2020

Čas: Utorok, 10. marca 2020, 9.00-17.00

Miesto: Kongresová sála Univerzitnej nemocnice Bratislava, Petržalka, Antolská 11
info

XVIII. kongres mladých otorinolaryngologů

12.3. – 14.3. 2020

Špindlerova bouda,ČR
web

XXII. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti.

15.-17.4.2020

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN
web
pozvánka

67. Slovenský otorinolaryngologický kongres

02. - 04. 09. 2020

hotel Holiday Inn v Žiline
web

82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

17.–19. jún 2020

Praha
web

67. Slovenský otorinolaryngologický kongres

02. - 04. 09. 2020

hotel Holiday Inn v Žiline
web

Česká ORL Akademie

09. - 10. 10. 2020

Velká posluchárna Teoretických ústavů LF, Hněvotínská 3, Olomouc
web

Kongresy konajúce sa v zahraničí

RhinoForum 2019 conference

28.-30. nov, 2019

Warsaw, Poland
web