Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

19. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

5. - 7. marca 2017
Otorinolaryngologická klinika, LFUK a UN Bratislava, SR
leták

Sympózium PORUCHY PREHĹTANIA 2017

7. - 8. apríl 2017
ADELI MedicalCenter, Hlboká 45, Piešťany, Slovensko
email, Ing. Stanislava Horvátová, ADELI MedicalCenter
leták

XIX. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti 2017

5.-7.4.2017
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN , Slovensko
web
letak

15. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES 2017
XXVIII. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ

8.-10. jún 2017
Hotel Freud
Ostravice, ČR
leták

7. česko-slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
64. kongres SSO
79. kongres Českej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

6. – 8. september 2017
Martin, SR
letákKongresy konajúce sa v zahraničí

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SINONASAL CANCER AND NASOPHARYNGEAL CANCER

April 6 - 7, 2017
Amsterdam, Netherlands

flyer
web

IFOS ENT World Congress 2017

June 24 - 28, 2017
Paris, France

3rd World Congress on Thyroid Cancer

July 27 - 30, 2017
Boston, USA

http://thyroidworldcongress.com/
poster

IFOS ENT World Congress 2017

October 20 - 21, 2017
Porto, Portugal

web