Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ

3. – 4. 11. 2016
Horný Smokovec
web
1. informácia
Abstrakty

29. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS)

8. 11.- 11. 11. 2016
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna
web
1. informácia

Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

25.-26.11.2016
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
Program
Kurz krku - pozvánka

14. Česko-slovenský foniatrický kongres 2016
XXVII. celoštátne foniatrické dni Evy Sedláčkovej
Slovenský otologický deň 2016

1. – 3. december 2016
Hotel Atrium, Nový Smokovec
web

Sympózium PORUCHY PREHĹTANIA 2017

7. - 8. apríl 2017
ADELI MedicalCenter, Hlboká 45, Piešťany, Slovensko
email, Ing. Stanislava Horvátová, ADELI MedicalCenter
leták

7. česko-slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
64. kongres SSO
79. kongres Českej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

6. – 8. september 2017
Martin, SR
letákKongresy konajúce sa v zahraničí

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SINONASAL CANCER AND NASOPHARYNGEAL CANCER

April 6 - 7, 2017
Amsterdam, Netherlands

flyer
web

IFOS ENT World Congress 2017

June 24 - 28, 2017
Paris, France

3rd World Congress on Thyroid Cancer

July 27 - 30, 2017
Boston, USA

http://thyroidworldcongress.com/
poster