Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

prinášame Vám podrobný odborný program pripravovaného ,


Možnosť registrácie tu alebo prostredníctvom priloženého registračného formuláru.

Vertigo sympózium FORLIFE

2. jún 2017 -
Komárno, SR
web

15. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES 2017
XXVIII. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ

8.-10. jún 2017
Hotel Freud
Ostravice, ČR
leták

7. česko-slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
64. kongres SSO
79. kongres Českej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

6. – 8. september 2017
Martin, SR
leták
webstránka

ČESKÁ ORL AKADEMIE

6. a 7. 10. 2017

Praha - FN v Motole, ČR
webKongresy konajúce sa v zahraničí

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SINONASAL CANCER AND NASOPHARYNGEAL CANCER

April 6 - 7, 2017
Amsterdam, Netherlands

flyer
web

IFOS ENT World Congress 2017

June 24 - 28, 2017
Paris, France

UNILATERAL AND BILATERAL LARYNX REINNERVATION workshop

June 29 - 30, 2017
Rouen, France

website

3rd World Congress on Thyroid Cancer

July 27 - 30, 2017
Boston, USA

http://thyroidworldcongress.com/
poster

PORTO2017 RHINOPLASTY & FACIAL PLASTIC SURGERY ®

October 20 - 21, 2017
Porto, Portugal

web