Európska ORL

One of the methods to achieve this goal is through our member societies, which is why we are contacting you to request to place the attached logo on your society's website, if possible at the Home, and link it to the Confederation's website: www.ceorl-hns.org.

To build relationships within the ORL-HNS community and facilitate continuing medical education and professional development, we have launched the "Speakers Pool", a database of speakers that will facilitate the organization of the educational activities of the Confederation and its biannual Congress. We will appreciate that you distribute the CEORL-HNS Volunteer Faculty Application information among your members, information may be found at the following link: http://www.ceorlhns.org/education/become-a-faculty.html

Zoznam členov UEMS

Formulár na publikovanie podujatí na stránkach UEMS: link

Formulár na publikovanie noviniek na stránkach UEMS: link

Správa z 5. kongresu Konfederácie európskej ORL a chirurgie hlavy a krku

5. evropský ORL kongres - 5th Congres of European ORL-HNS 29.6.-3.7.2019
Brusel
Ve dnech 29.6.-3.7.2019 se v Bruselu uskutecnil 5. kongres evropské otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (5th Congress of European ORL-HNS). Kongres porádala Confederation of European ORL-Head and Neck Surgery (CEORLHNS), prezidentem akce byl Marc Remacle (nyní pracující v Lucembursku), predsedkyní vedeckého výboru byla Elisabeth Sjögren z Nizozemí.

V kongresovém centru Square v centru Bruselu se sešlo témer 3 000 odborníku z približne 80 zemí nejen Evropy, ale i sveta. Úcastníku z Ceské republiky bylo 21 (z nich 10 bylo pozvanými recníky), ze Slovenska 7 úcastníku, ze kterých bylo 5 pozvaných prednášejících. Odborný program pokrývající celou šíri oboru byl rozdelen tématicky do skupin: otologie/neurootologie, hlava a krk, rinologie, laryngologie, detská ORL problematika, spánková medicína, plastická chirurgie obliceje, baze lební, foniatrie, slinné žlázy, obecná ORL a zcela nove základní ORL, venovaná edukativne zamereným prednáškám pro lékare v príprave na specializacní zkoušku. Tato cást programu se setkala zvlášt pozitivním ohlasem. Program probíhal v 15 paralelních sekcích, rozdelen byl na keynote prednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, volná ústní sdelení a e-posterové sdelení.

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology).

Prostor výstavy zaplnilo 47 vystavujících firem, které predstavily farmaceutické a prístrojové novinky na trhu.

Behem valného shromáždení CEORLHNS bylo rozhodnuto o porádání následující evropských ORL kongresu: 2021 v Miláne (Piero Nicolai) a 2023 v Dublinu (John Russell). Zvoleni byli i noví clenové Výboru CEORLHNS: President-Elect Per Caye-Thomasen (Dánsko), General Secretary-Elect Elisabeth Sjögren (Nizozemí), Treasurer-Elect Tomislav Baudoin (Chorvatsko). V aktivní funkci pro roky 2019-2021 na pozici prezidenta CEORLHNS bude pusobit Cem Meco (Turecko), generálním sekretárem bude Jan Plzák a pokladníkem Miroslav Tedla.

Velmi potešitelnou zpetnou vazbou od úcastníku a zástupcu firem, ale i clenu výboru CEORLHNS, bylo srovnání s 3. kongresem Evropské ORL a chirurgie hlav a krku z roku 2015 v Praze (prezident kongresu Jan Betka). Pražský kongres je trvale vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do prubehu a organizace akce po odborné i spolecenské stránce a bruselský kongres se mu zejména odborným programem velmi priblížil.


Jan Plzák
Miroslav Tedla
Správa zo zasadania ORL sekcie UEMS, Budapešť 5.- 7. októbra 2018

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe - vývoj a súčasná situácia