Správa zo zasadania ORL sekcie UEMS, Budapešť 5.- 7. októbra 2018.

V dňoch 5.- 7. 10. 2018 sa uskutočnilo výročné stretnutie ORL sekcie UEMS, tentokrát v Budapešti. Stretnutie sa konalo v hoteli K+K Opera. Pracovnú časť stretnutia otvoril prezident ORL sekcie UEMS John Fenton.

V prvej časti sa diskutoval ORL logbook, zástupcovia UEP/EAP požadovali vlastnú kapitolu v ORL logbooku, teda nielen to, aby boli súčasťou kapitoly Head and Neck, Laryngology, Phoniatrics. Po krátkej diskusii bol definitívny ORL logbook schválený v nezmenenej podobe.

Generálny tajomník ORL UEMS Adrian Agius podal správu o stretnutiach zástupcov ORL sekcie UEMS so zástupcami centrálnej európskej administratívy v Bruseli. Okrem iného reportoval o situácii ohľadne zmeny názvu našej špecializácie na Otorinolaryngológia- chirurgia hlavy a krku. Ide o dlhoročnú iniciatívu, ktorá je však vetovaná najmä kolegami z maxilofaciálnej chirurgie. Akokoľvek, pokiaľ sa podarí názov zmeniť v 2/7 krajín tak automaticky dôjde k zmene názvu špecializácie aj na európskej úrovni.

Ďalšou informáciou bola správa zo zasadania UEMS v Marakéši. Ako problém boli vnímané požiadavky nelekárov na predpisovanie liekov. Toto je v rozpore s definíciou lekára, ktorý ako jediný má zo zákona právomoc predpisovať lieky. Existuje požiadavka fyzioterapeutov na predpisovanie liekov, takisto v UK je možnosť, aby zdravotné sestry po absolvovaní špeciálneho kurzu mali možnosť predpisovať lieky.

V ďalšom bode sa diskutovali požiadavky na vzdelávanie ako aj okolnosti a program kongresu CEORL HNS v Bruseli v júni 2019.

Elisabeth Sjögren ako zástupkyňa Európskej laryngologickej spoločnosti predstavila návrh európskeho laryngologického fellowship. Foniatria má taktiež záujem o vypracovanie európskeho fellovshipu.

Prezident UEMS prof. Romuald Krajewski mal prednášku o požiadavkách na tréning a o celoživotnom vzdelávaní.

V sekcii Manpower boli predstavené krajiny Grécko, Estónsko, Nemecko a Litva. Ako zodpovedný na koordináciu sekcie Manpower bol menovaný Marek Meetsma z Estónska.

European Board Examination. Ulrik Pedersen z Aarhus ako prezident EBE ORL prezentoval prehľad doterajších ročníkov európskej atestácie v ORL. Najbližšia ústna skúška bude ako tradične v novembri v 2019 vo Vedni.

Ďalšie stretnutie ORL sekcie UEMS sa uskutoční v 2019 v Dubline. Miroslav Tedla navrhol aby sa stretnutie v 2023 konalo v Bratislave, tento návrh bol schválený.

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH
V Bratislave 14.10.2018