Nekrológ za profesorom Ernstom Lehnhardtom

Prvého decembra, keď sa čas skláňa k vianočným sviatkom, umrel profesor Ernst Lehnhardt. Všetci kolegovia, ktorých doménou sa stala otológia, poznajú meno tohto významného nemeckého otológa a mnohí sme mali príležitosť učiť sa priamo od tohto velikána otológie. Ernst Lehnhardt sa narodil 26. apríla 1924 v mestečku Crivitz v severovýchodnom Nemecku. Po vojne žil, študoval a pracoval vo východnej časti Nemecka v oblasti Rostoku. Až neskôr, napriek politickej situácii, sa presunul do západnej časti Nemecka a stal sa prednostom ORL kliniky v Medizinische Hochschule Hannover. Jeho meno bude vždy spájané s pionierstvom v pediatrickej kochleárnej implantácii. Začiatkom 80-tich rokov sa uvažovalo, že intrakochleárna implantácia má devastujúci účinok na vnútorné ucho, a preto nie je vhodná pre riešenie vrodenej hluchoty malých detí. Implantácia sa úspešne využívala len na riešenie získanej hluchoty dospelých. Ernst Lehnhardt urobil prvé intrakochleárne implantácie malých detí v polovici 80-tich rokov a otvoril tak cestu k riešeniu vrodenej hluchoty. Tisícky hluchých detí s vrodenou hluchotou na celom svete dnes využívajú kochleárny implantát s veľmi priaznivou nádejou na úplný vývoj sluchového a rečového centra. Jeho metóda „soft surgery“ na otvorenie kochley sa dodnes využíva aj na jemnú atraumatickú kochleotómiu aj u pacientov so zvyškami sluchu na elektroakustickú stimuláciu.

Ernst Lehnhardt so svojou manželkou Monikou prišli na jar 1994 do Bratislavy urobiť prvú kochleárnu implantáciu na Slovensku. Jeho pacient MB je dnes úspešný mladý muž, ktorý absolvoval štúdium jadrovej fyziky a našiel plné uplatnenie vo svete počujúcich. Profesor Lehnhardt viedol moju ruku pri druhej implantácii, vysvetľoval nám princípy organizácie kochleárneho centra a počas celej kariéry nás podporoval radami a ukážkami svojho umu, svojej techniky, svojej ľudskosti pri opakovaných návštevách Bratislavy. Po čase si každý chirurg mierne modifikuje postupy svojho učiteľa. Nemecká prísna škola profesora Lehnhardta sa jasne prejavila v kritizovaní všetkých odchýlok od ním presne vypracovaného postupu. V takomto diskusnom ovzduší sa človek vždy najviac naučí.

Prednášky profesora Lehnhardta boli vždy ozdobou medzinárodných otologických kongresov. Jeho dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, vedecká čestnosť, robustné súbory pacientov boli základom jeho prezentácií. Diskusie, komentáre, rady, humor, priateľstvo vytvárali okolo profesora Lehnhardta vždy priaznivé, tvorivé ovzdušie. Smutná správa, ktorá prišla začiatkom decembra zraní najviac príbuzných, priateľov, kolegov. Bohužiaľ, možno ju iba akceptovať a zamyslieť sa nad životom a odkazom Ernsta Lehnhardta.

Vďaka vám profesor Ernst Lehnhardt,

Bratislava, 19.12.2011
Milan Profant