Výbor


Výsledky volieb z 20. marca 2019

Predseda:

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.


Členovia:

MUDr. Barta Tibor, PhD.
Prof. MUDr. Klačanský Juraj, CSc.
MUDr. Kováč Marián
MUDr. Kulich Richard
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
MUDr. Sičák Marián, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH
MUDr. Volmutová Dagmar

Sekretariát:

Štefánia Horváthová
Antolská 11
851 07 Bratislava
tel./fax.: +421 2 63531541, 2


Sekcie:

Audiologická
predseda: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.


Otologická
predseda: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.


Rinologická
predseda: MUDr. Marián Sičák, PhD.


Foniatrická
predseda: MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.


Detskej ORL
Predseda: MUDr. Samuel Kunzo

Klinickej logopédie
predseda: Mgr. Zuzana Moškurjáková


Onkologická
predseda: doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.


Otoneurologická
predseda: MUDr. Iveta Csekesová


Neštátnych otolaryngológov
predseda: MUDr. Richard Kulich


Laryngologická
predseda: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH


Mladí ORL
predseda: MUDr. Diana Horvát Hriseňková
Dozorná rada

MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD., obtulovicovak[zavinac]gmail.com
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
MUDr. Igor Hrisenko, st.