Výbor


Výsledky volieb z 20. marca 2019

Predseda:

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.


Členovia:

MUDr. Barta Tibor, PhD.
Prof. MUDr. Klačanský Juraj, CSc.
MUDr. Kováč Marián
MUDr. Kulich Richard
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
MUDr. Sičák Marián, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. MPH
MUDr. Volmutová Dagmar

Sekretariát:

Štefánia Horváthová
Antolská 11
851 07 Bratislava
tel./fax.: +421 2 63531542


Sekcie:

Audiologická
predseda: Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.


Otologická
predseda: Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.


Rinologická
predseda: MUDr. Marián Sičák, PhD.


Foniatrická
predseda: MUDr. Dagmar Volmutová


Detskej ORL
Predseda: MUDr. Andrea Jovankovičová

Klinickej logopédie
predseda: Mgr. Zuzana Moškurjáková


Onkologická
predseda: Prof.MUDr.Andrej Hajtman,CSc.


Otoneurologická
predseda: MUDr. Iveta Csekesová.


Neštátnych otolaryngológov
predseda: MUDr. Richard Kulich


Laryngologická
predseda: MUDr. Irina Šebová, CSc. MPH
Dozorná rada

MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
MUDr. Igor Hrisenko, st.